O mně

V roce 1998 jsem promoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Na stejné fakultě jsem v roce 2005 vykonal státní rigorózní zkoušku a získal akademický titul doktora práv (ve zkratce JUDr.). Po absolvování povinné koncipientské praxe a následném složení advokátní zkoušky jsem byl v roce 2006 zapsán do seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem 11259. Od roku 2006 do současnosti tak samostatně vykonávám toto svobodné povolání.

V rámci výkonu své činnosti nabízím klientům odbornost, serióznost, osobní přístup a samozřejmě maximální snahu pomoci klientovi při řešení jeho problému, přičemž tato je podepřená několikaletými zkušenostmi. Mojí prioritou je, abych pro klienta klient udělal vše, co je - v mezích zákona a při respektování pravidel advokátní etiky – možné. Za tímto účelem věnuji značný čas i studiu soudní judikatury a odborné literatury, neboť právo je oborem, který se neustále mění.

Při své práci současně kladu důraz na poctivost a otevřenost, neboť tyto hodnoty jsou jednou ze základních podmínek kvalitního zastupování. Klientovi tak vždy na začátku zastupování vysvětlím všechna možná rizika věci a provedu pro něj právní analýzu věci, neboť pouze náležitě informovaný klient může dělat adekvátní rozhodnutí. V rámci výkonu advokacie současně zohledňuji všechny možnosti, potřeby a přání klienta, neboť vím, že každá kauza je jedinečná a proto si zaslouží individuální přístup.

Jako samostatně působící advokát si plně uvědomuji, že pracně získaná důvěra klienta se může lehce ztratit a proto vždy usiluji o to, aby moje jméno a moje práce byly spojeny s odborností a seriózností.