Ústavní právo

Přestože se může zdát, že tato oblast práva není příliš využívaná, její význam vystupuje především v situaci, kdy ochrana práv a oprávněných zájmů klientů nebyla dostatečně poskytnuta před obecnými soudy (okresními, krajskými, vrchními nebo před nejvyšším soudem) a ústavní stížnost je potom poslední možností, jak uspět se svým nárokem. Klientům proto poskytuji právní služby i v řízení před Ústavním soudem ČR, kde je ze zákona nutné zastoupení advokátem.

S touto oblastí potom úzce souvisí zastupovaní klientů i před Evropským soudem pro lidská práva, které přichází do úvahy v situaci, kdy jsou vyčerpány všechny opravné prostředky v rámci našeho vnitrostátního právního systému.

V oblasti ústavního práva nabízím tyto služby:

  • ústavní stížnosti a zastupování před Ústavním soudem ČR
  • stížnosti a zastupování před Evropským soudem pro lidská práva