Obchodní právo

Oblast obchodního práva s sebou přináší celou řadu složitějších právních vztahů, do kterých podnikatelé vstupují při své každodenní činnosti a proto je na místě profesionální a komplexní právní pomoc, kterou jsem schopen nabídnout.

Tato právní pomoc zahrnuje zejména služby při vymáhání pohledávek a jiných nároků ze smluv, popř. z mimosmluvních závazků (náhrady škody nebo
bezdůvodného obohacení).

Běžnou je potom i agenda přípravy a revize smluv a to jak kupních, nebo smluv o dílo, popř. i dalších, které jsou běžné v rámci podnikatelské činnosti klientů (firem).

Současně poskytuji právní služby v oblasti práva obchodních korporací, zakládání a přeměny společností

Stejně jako v případě občanského práva zastupuji klienty jak v předsoudním stádiu, resp. při řešení sporu mimosoudní cestou, tak i v soudním stádiu, popř. i v následném exekučním (vymáhacím) řízení.

V oblasti obchodní práva nabízím tyto služby:

  • vymáhání pohledávek
  • příprava, sepis a revize smluvních dokumentů
  • zakládání a přeměny obchodních společností
  • náhrada škody a bezdůvodné obohacení,
  • exekuční řízení