Trestní právo

Vedle soukromého práva potom poskytuji právní služby i v oblasti trestního práva, kde vystupuji buď jako obhájce obviněného (obžalovaného), nebo jako
zmocněnec poškozeného.

V rámci trestního řízení obhajuji jak fyzické tak i právnické osoby a to již od samotného začátku trestního řízení, resp. trestního stíhání až do pravomocného skončení věci. I když oblast trestního práva nezasahuje do našeho života tak často jako občanské právo, nutnost kvalitní obhajoby může potřebovat každý a to například v rámci nedbalostí trestné činnosti (kupř. dopravní nehody).

V rámci obhajoby poskytuji právní služby tak, aby byly šetřena veškerá práva obviněného a aby byly objasněny všechny okolnosti, které ho zbavují viny nebo jí zásadním způsobem oslabují, a tedy moje obhajoba vždy směřuje k tomu, aby byla vina klienta buď vyvrácena a klient byl zproštěn obžaloby, nebo aby mu byl uložený trest co nejnižší.

Při nezákonném trestním stíhání potom uplatňuji za klienta i náhradu škody, která mu v souvislosti s takovým trestním stíháním vznikla.

Kromě obhajoby obviněným poskytuji právní pomoc i poškozeným (obětem trestných činů) a to v souvislosti s uplatněním náhrady škody, která jim byla trestným činem způsobena, neboť takové uplatnění náhrady škody v rámci trestního řízení je pro poškozeného častokrát jednodušší, rychlejší, levnější a méně stresující než vymáhání škody prostřednictvím civilních soudů.

V oblasti trestního práva nabízím tyto služby:

  • obhajoba v trestním řízení
  • zastupování poškozených (obětí trestných činů) v trestním řízení spolu s vymáháním odškodného
  • vymáhání náhrady škody po České republice v souvislosti s nezákonným trestním stíháním