Správní přestupkové právo

Toto právo tvoří širokou oblast veřejného práva, kterou stát často reguluje život občanů nebo firem.

V rámci této oblasti tak zastupuji klienty v řízení před jednotlivými úřady, nebo v rámci příslušných řízení, kdy sepisuji návrhy na zahájení řízení, různá vyjádření a v případě potřeby i příslušné opravné prostředky. Daný obor zahrnuje i právní zastoupení před správními soudy.

V oblasti správního přestupkového práva nabízím tyto služby:

  • přestupkové řízení,
  • dopravní nehody,
  • zastupování před správními orgány a správními soudy