Pracovní právo

V této oblasti poskytuji právní pomoc jak zaměstnancům, například v situaci, kdy s nimi byl neplatně ukončen pracovní poměr, tak i zaměstnavatelům a to při přípravě smluvních dokumentů, nebo při řešení dalších problematik spojených s pracovním poměrem.

Časté bývá i právní poradenství spojené s náhradou škody, která vznikla v souvislosti s uzavřeným pracovním poměrem.

Dané právní služby přitom zohledňují specifika pracovního práva, které je svým obsahem v některých směrech odlišné od ostatních oblastí soukromého práva.

V oblasti pracovního práva nabízím tyto služby:

  • příprava smluvních (pracovněprávních) dokumentů,
  • ochrana oprávněných práv zaměstnanců i zaměstnavatelů
  • problematika náhrady škody v pracovním poměru