O mne

V roku 1998 som promoval na Právnickej fakulte Masarykovy univerzity v Brne. Na rovnakej fakulte som v roku 2005 vykonal štátnu rigoróznu skúšku a získal som akademický titul doktora práv (v skratke JUDr.). Po absolvovaní povinnej koncipientskej praxe a následnom zložení advokátskej skúšky som bol v roku 2006 zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 4531. Od roku 2006 do súčasnosti tak samostatne vykonávam toto slobodné povolanie.

V rámci výkonu svojej činnosti ponúkam klientom odbornosť, serióznosť, osobný prístup a samozrejme maximálnu snahu pomôcť klientovi pri riešení jeho problému, pričom táto je podporená niekoľkoročnými skúsenosťami. Mojou prioritou je, aby som pre klienta klient urobil všetko, čo je - v medziach zákona a pri rešpektovaní pravidiel advokátskej etiky – možné. Za týmto účelom venujem značný čas aj štúdiu súdnej judikatúry a odbornej literatúry, nakoľko právo je odborom, ktorý sa neustále mení.

Pri svojej práci súčasne kladiem dôraz na poctivosť a otvorenosť, pretože tieto hodnoty sú jednou zo základných podmienok kvalitného zastupovania. Klientovi tak vždy na začiatku zastupovania vysvetlím všetky možné riziká veci a vypracujem pre neho právnu analýzu veci, pretože iba náležite informovaný klient môže robiť adekvátne rozhodnutia. V rámci výkonu advokácie súčasne zohľadňujem všetky možnosti, potreby a priania klienta, lebo viem, že každá kauza je jedinečná a preto si zaslúži individuálny prístup.

Ako samostatne pôsobiaci advokát si plne uvedomujem, že prácne získaná dôvera klienta sa môže ľahko stratiť a preto vždy usilujem o to, aby moje meno a moje práca byli spojené s odbornosťou a serióznosťou.