Trestné právo

Vedľa súkromného práva potom poskytujem právne služby aj v oblasti trestného práva, kde vystupujem alebo ako obhajca obvineného (obžalovaného), alebo ako splnomocnenec poškodeného.

V rámci trestného konania obhajujem ako fyzické tak aj právnické osoby a to už od samotného začiatku trestného konania, resp. trestného stíhania až do právoplatného skončení veci. Aj keď oblasť trestného práva nezasahuje do nášho života tak často ako občianske právo, nutnosť kvalitnej obhajoby môže potrebovať každý a to napríklad v rámci nedbanlivostnej trestnej činnosti (napr. dopravné nehody).

V rámci obhajoby poskytujem právne služby tak, aby byli zabezpečené všetky práva obvineného a aby byli objasnené všetky okolnosti, ktoré ho zbavujú viny alebo ju zásadným spôsobom oslabujú, a teda moja obhajoba vždy smeruje ku tomu, aby bola vina klienta alebo vyvrátená a klient bol oslobodený spod obžaloby, alebo aby mu bol uložený čo najnižší trest.

Pri nezákonnom trestnom stíhaní potom uplatňujem za klienta aj náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s takýmto trestným stíhaním vznikla.

Okrem obhajoby obvineným poskytujem právnu pomoc aj poškodeným (obetiam trestných činov) a to v súvislosti s uplatnením náhrady škody, ktorá im bola trestným činom spôsobená, nakoľko takéto uplatnenie náhrady škody v rámci trestného konania je pre poškodeného veľa razy jednoduchšie, rýchlejšie, lacnejšie a menej stresujúce ako vymáhanie škody prostredníctvom civilných súdov.

V oblasti trestného práva ponúkam tieto služby:

  • obhajoba v trestnom konaní
  • zastupovanie poškodených (obetí trestných činov) v trestnom konaní spolu s vymáhaním odškodného
  • vymáhanie náhrady škody po Slovenskej republike v súvislosti s nezákonným trestným stíhaním