Obchodné právo

Oblasť obchodného práva so sebou prináša celý rad zložitejších právnych vzťahov, do ktorých podnikatelia vstupujú pri svojej každodennej činnosti a preto je na mieste profesionálna a komplexná právna pomoc, ktorú som pripravený ponúknuť.

Táto právna pomoc zahŕňa najmä služby pri vymáhaní pohľadávok a iných nárokov zo zmlúv, popr. z mimozmluvných záväzkov (náhrady škody alebo bezdôvodného obohatenia).

Bežnou je potom aj agenda prípravy a revízie zmlúv a to napr. kúpnych zmlúv, alebo zmlúv o dielo, popr. aj ďalších, ktoré sú bežné v rámci podnikateľskej činnosti klientov (firiem).

Súčasne poskytujem právne služby v oblasti práva obchodných spoločností, ich zakladaní a premeny.

Rovnako ako v prípade občianskeho práva zastupujem klientov ako v predsúdnom štádiu, resp. pri riešení sporu mimosúdnou cestou, tak aj na súdoch, popr. aj v následnom exekučnom (vymáhacom) konaní.

V oblasti obchodného práva ponúkam tieto služby:

  • vymáhanie pohľadávok
  • príprava, spísanie a revízia zmluvných dokumentov
  • zakladanie a premeny obchodných spoločností
  • náhrada škody a bezdôvodné obohatenie,
  • exekučné konanie