Správne priestupkové právo

Toto právo tvorí širokú oblasť verejného práva, ktorou štát často reguluje život občanov nebo firiem.

V rámci tejto oblasti tak zastupujem klientov v konaní pred jednotlivými úrady, alebo v rámci príslušných konaní, kde pripravujem návrhy na zahájenie konaní, rôzne vyjadrenia a v prípade potreby aj príslušné opravné prostriedky. Daný obor zahŕňa aj právne zastúpenie pred správnymi súdmi.

V oblasti správneho priestupkového práva ponúkam tieto služby:

  • priestupkové konanie,
  • dopravní nehody,
  • zastupovanie pred správnymi orgánmi a správnymi súdmi